PROIZVODNJA

Jaja farme Petričević nositelj  su znaka ‘Jaja hrvatskih farmi’, posebne oznake Hrvatske poljoprivredne agencije koja je dokaz da su domaćeg podrijetla. Kupnjom proizvoda označenih ovim prepoznatljivim znakom potrošačima je zagarantirana transparentnost i mogu biti sigurni u podrijetlo i dokazanu kvalitetu jaja proizvedenih u Hrvatskoj.

Naša proizvodnja

Cilj naše proizvodnje je, osim dobrobiti životinja, proizvodnja kvalitetnih jaja. Na našoj farmi postoji dva načina proizvodnje: obogaćeni kavezni uzgoj i podni uzgoj (bez kaveza)

Obogaćeni kavezni uzgoj

Prednosti obogaćenih kaveza nad konvencionalnim je poboljšanje uvjeta držanja nesilica zadovoljavajući njihove životne potrebe za hranom, vodom, većom površinom za kretanje – gdje je glavna vodilja dobrobit životinja. Uz simulaciju prirodnih uvjeta, svi tehnološki procesi su pomno planirani i usklađeni.

Podni uzgoj (bez kaveza)

Kokoši nesilice ne nalaze se u kavezima već su slobodne unutar peradarnika. Ovaj način uzgoja (poznat još pod nazivom volijeri) omogućuje kokošima ponašanje kao u prirodi: mogu slobodno letjeti, čeprkati, kljucati, a noću spavaju na šipkama iznad tla, kao ptice u prirodi, a da su pritom zaštićene od vanjskih utjecaja i neprilika.

egg check

Strogo kontrolirana jaja

Kroz potpuno zatvoren ciklus proizvodnje kontroliramo svaki  segment od uzgoja vlastitih pilenki preko proizvodnje do distribucije jaja. Jaja su proizvedena u strogo kontroliranim uvjetima u kojima se redovito prate zdravstveni i higijenski uvjeti nesilica, djelatnika, vode, hrane, objekata i vozila kroz sustave HACCP i IFS Food. Uz redovite mikrobiološke kontrole od strane Uprave za veterinarstvo, redovito vršimo i samokontrole kvalitete.

distribucija

Distribucija

Vlastiti pakirni centar se nalazi u sklopu farme te do njega jaja dolaze automatski pokretnim trakama direktno iz peradarnika. Jaja se u ambalažu također pakiraju automatiziranim procesom bez ljudskog kontakta čime se garantira higijenska ispravnost. Rashladnim prostorima i vozilima te praćenjem distribucije je osigurana potpuna kontrola kvalitete jaja i sljedivost.

Uzgoj hrane

Prehrana nesilica

Naše nesilice su hranjene isključivo hranom s naših vlastitih polja. Hrana ne sadrži genetski modificirane organizme niti druge dodatke. Kvalitetna hrana jedan je od osnovnih uvjeta da se postigne kvalitetno jaje.

Sljedivost  “od polja do stola”

Sljedivost nam omogućuje praćenje i kontrolu proizvoda duž čitavog lanca: od vlastite proizvodnje stočne hrane do isporuke proizvoda krajnjem potrošaču. Cilj nam je održati sljedivost na najvećem nivou jer je sustav sljedivosti neizostavan mehanizam za upravljanje sigurnošću i kvalitetom hrane.

Zatvoreni ciklus

Svako jaje ima oznaku koja predstavlja način uzgoja, odnosno držanja kokoši (1=slobodni uzgoj, 2=stajski način uzgoja, 3=kavezni uzgoj), zemlju podrijetla te broj farme s koje jaje dolazi. 

Naši brojevi farmi su:

 0276 za farmu sa stajskim načinom uzgoja (podni uzgoj) te 0005 za farmu kaveznog uzgoja

Pakiranja jaja se razvrstavaju po veličini u 4 klase/ razreda:

– XL je oznaka za vrlo velika jaja (73 grama i više)

– L su velika jaja (od 63 grama do 73 grama)

– M su srednja (53 do 63 grama)

– S mala jaja (manje od 53 grama)

S ponosom možemo reći da od 2015. godine naš sustav zadovoljava zahtjeve norme IFS Food, te se provjerava na godišnjoj razini. Ovaj međunarodno priznat standard kvalitete i sigurnosti hrane razvijen je da ispita sposobnost proizvođača hrane. Zasniva se na principu sljedivosti – mogućnosti da se u svakom trenutku na putu od proizvođača do krajnjeg korisnika prati ispravnost i kvaliteta proizvoda u svakoj fazi proizvodnje i distribucije.

Proizvođači moraju odgovoriti na visoke zahtjeve standarda, a kupci pritom mogu biti sigurni da je u pogledu sigurnosti i kvalitete hrane sve na najvišoj razini.